JouniMarkkanen Ihan omia ajatuksia

Puoliksi tehty, ei ollenkaan suunniteltu - Meiltä puuttuu digipolitiikka

  • Puoliksi tehty, ei ollenkaan suunniteltu - Meiltä puuttuu digipolitiikka

Digitalisaatio muuttaa elämäämme kiihtyvällä tahdilla. Digitaalisen ja “todellisen” raja on jo hämärtynyt. Samalla yhteiskuntamme toiminta tai toimimattomuus on teknologisten tekijöiden varassa. Jos netti kaatuu tai puhelin unohtuu kotiin, tuntuu kuin toinen käsi olisi pois käytöstä.

 

Käynnissä oleva toimintatapojen muutos johtaa vääjäämättä myös siihen, että meille itsestään selvät periaatteet taloudesta, hallinnosta ja päätöksenteosta tulevat haastetuiksi. Ei ole kysymys siitä, ovatko nämä muutokset tapahtumassa, vaan olennainen kysymys on, kuinka nopeasti ja miten pystymme hallitsemaan muutoksen. Silti politiikassa keskustelu on edelleen pintapuolista, ja syvällinen ymmärrys yhteiskunnan täydellisestä murroksesta löytyy vain harvoilta.


Näihin haasteisiin vastataksemme olemme tehneet kokoomuksen digiohjelman. Siihen on koostettu mielestämme tärkeimmät teemat, joihin digipolitiikassa tulee keskittyä seuraavalla vaalikaudella. Seuraavaksi avaan tärkeimpiä tavoitteita, joita tulee edistää samanaikaisesti.

 

Ensinnäkin, data on polttoaine tulevaisuuden ratkaisuille. Meidän on mahdollistettava teknisesti tiedon liikkuvuus ja hyödynnettävyys, mutta samanaikaisesti varmistaa ihmislähtöinen sääntely ja identiteetin suoja. Yksilöllä tulee olla itsemääräämisoikeus omaan identiteettiin ja henkilökohtaiseen dataan. Samalla suuren osan tiedosta on oltava myös kollektiivisesti tiedeyhteisön ja julkisen sektorin käytössä.Tavoitteena on luoda Eurooppaan yksilön itsemääräämisoikeuteen perustuvat data- ja tietomarkkinat kilpailemaan esimerkiksi Yhdysvaltojen yrityslähtöisiä ja Kiinan valtiolähtöisiä markkinoita vastaan. Tätä kautta ihmiset saadaan hyötymään omasta datastaan muutenkin kuin maksuttoman sähköpostin tai sosiaalisen median käytön kautta. Kuitenkaan emme joudu luovuttamaan vapauttamme tiedon hallinnoijalle, koska valta on omissa käsissämme.

 

Toiseksi, meidän on huolellisesti varauduttava myös digitalisaatioon liittyviin uhkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi haittaohjelmat, jotka hyökkäävät yhteiskunnan kannalta keskeisiin infrarakenteisiin, tai algortmit, joilla pyritään mielipidevaikuttamiseen tai rahamarkkinoiden vääristämiseen tai horjuttamiseen. Tämä edellyttää jatkuvaa panostamista tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen.

 

Kolmanneksi muuttuva toimintaympäristö pakottaa meidät kaikki päivittämään osaamistamme jatkuvasti. Digitaidot täytyy pitää laadukkaina läpi työuran, mikä vaatii onnistumisia peruskoulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa. Samalla meidän tulee panostaa huippuosaamiseen ja tutkimukseen, jotta menestymme kansainvälisessä kilpailussa.

 

Näiden lisäksi digitalisaation mahdollisuuksien johtamiseen on panostettava. Hallintoamme on uudistettava siten, että digiin liittyvien kysymysten valvonta vastuutetaan yhdelle ministerille. Ministeriöiden on tehtävä yhteistyötä eikä vahtia reviirejään Tavoitteena on, että pystymme paremmin tuottamaan tietoa ja suojaamaan yksilön oikeuksia. Kun tietoa opitaan hallitsemaan ja hyödyntämään, voimme siirtyä ilmiöperustaiseen päätöksentekoon. Kokonaisvaltainen tilannekuva ja riittävät taustatiedot mahdollistavat parhaiden ratkaisujen löytämisen. Poliitikoille jää lähinnä tehtäväksi kysyä oikeat kysymykset, joihin vastausta haetaan.

 

Digitalisaatio on Suomelle ennen kaikkea mahdollisuus uuden menestystarinan rakentamiselle. On korkea aika nostaa teema myös kansallisessa politiikassa sille kuuluvaan rooliin. Huomioidaan digin tarjoamat uudet mahdollisuudet muuttaa toimintatapoja kaikessa päätöksenteossa. Ei enää aikaa ja rahaa tuhlaavia laatikkoleikkejä, vaan aitoja muutoksia toimintapoihin. Tehdään riittävät panostukset esimerkiksi tiedon liikkuvuuteen, jotta luomme edellytykset innovaatioille, joita emme osaa vielä edes kuvitella. Mennään tulevaisuutta kohti määrätietoisesti tunnistaen digitalisaatio mahdollisuutena. Sitä kautta Suomi ja suomalaiset menestyvät myös tulevaisuudessa!

 

Kokoomuksen digiohjelma löytyy linkin takaa: https://www.kokoomus.fi/digiohjelma

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat